Aktualności

Docenieni za aktywność!!

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Przyjaciele Pałacu Młodzieży w Szczecinie, otrzymało wyróżnienie podczas gali podsumowującej Program Społecznik 2022 – 2024. Statuetka została przyznana za cykl wydarzeń dla dzieci „Sobota w Pałacu – artystyczne spotkania z ekologią”, które odbywały się od marca do czerwca b.r. 

Gala zorganizowana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, odbyła się 5 grudnia 2023 r. w Teatrze Polskim w Szczecinie.

Nagrody dla organizacji za inicjatywy z największą ilością punktów z oceny merytorycznej wręczali: Pan Wicemarszałek Olgierd Kustosz oraz  Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Pani Teresa Kalina. Statuetkę w imieniu władz Stowarzyszenia Przyjaciele Pałacu Młodzieży w Szczecinie, odebrał Artur Kotwas.

Statuetki przyznawano w podziale na 5 subregionów, Stowarzyszenie Przyjaciele Pałacu Młodzieży otrzymało w subregionie A (Miasto Szczecin i powiat policki).

Program Społecznik umożliwia organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z całego województwa realizację ciekawych działań społecznych w tym. mi.n. projektów i warsztatów.

Stowarzyszenie – Przyjaciele Pałacu Młodzieży w Szczecinie w 2022 r. złożyło dwa wnioski do Programu Społecznik, które w rankingu 82 zakwalifikowanych wniosków uzyskało I i II miejsce!

Do organizowanego cyklu czterech spotkań SOBOTA W PAŁACU – artystyczne spotkania z ekologią,  zaprosiliśmy dzieci zróżnicowane kulturowo i narodowościowo! Celem była integracja społeczności polskiej i ukraińskiej poprzez wspólną zabawę, animacje ruchowe przy muzyce oraz aktywność plastyczną. Podsumowaniem każdego z wydarzeń, które odbywały się od marca do czerwca 2023 roku, były wystawy prezentujące prace plastyczne stworzone przez uczestników.

Programu Społecznik 2022-2024 realizowany jest przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

„Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego”.

Zostaw swój komentarz/opinię

%d bloggers like this: