Projekt

Sobota w Pałacu

Z radością informujemy, że SOBOTA W PAŁACU – impreza dla najmłodszych dzieci i ich opiekunów wraca do Pałacu Młodzieży!

Stowarzyszenie – Przyjaciele Pałacu Młodzieży w Szczecinie złożyło dwa wnioski do Programu Społecznik, które w rankingu 82 zakwalifikowanych wniosków uzyskało I i II miejsce!

Tym razem zapraszamy do uczestnictwa w tych niezwykłych wydarzeniach dzieci zróżnicowane kulturowo i narodowościowo!

Chcemy integrować społeczność polską i ukraińską poprzez wspólną zabawę, animacje ruchowe przy muzyce oraz aktywność plastyczną.

Tym samym, jeszcze w tym roku czekają nas cztery artystyczne spotkania z ekologią!

W trakcie spotkań dzieci wraz z rodzicami usłyszą opowieści przestawione na dużym, kinowym ekranie. Lekturze książki będzie towarzyszyła projekcja slajdów, a dodatkowym aspektem będzie zaangażowanie i integracja młodzieży polsko-ukraińskiej, która odczyta tekst książki dzieciom. Po lekturze, prowadzący zaproszą dzieci do zabaw muzyczno–ruchowych, które będą związane z wcześniej poruszoną tematyką. Każde spotkanie zakończy się warsztatami plastycznymi, w czasie których dzieci i ich opiekunowie stworzą artystyczne dzieło. Przygotowane zbiorowe prace artystyczne będą wyeksponowane w Pałacu Młodzieży i wykorzystane do stworzenia wystawy edukującej z zakresu ekologii.

Pierwsze spotkanie już w marcu! Więcej informacji wkrótce!

Zapraszamy!

Programu Społecznik 2022-2024 realizowany jest przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

„Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego”.

#PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik,#społecznik, #KARR.

Zostaw swój komentarz/opinię

%d bloggers like this: